MJOP kantoorgebouwen Univé

Univé Noord-Nederland heeft in haar werkgebied verschillende kantoren in gebruik. Om voor de lange termijn inzicht te krijgen in de gebouw gebonden onderhoudskosten heeft Univé besloten haar vastgoedobjecten te voorzien van een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Smeets bouwmanagement en advies is als klant van Univé door Univé Noord-Nederland gevraagd voor het opstellen van deze MJOP ten behoeve van een drietal kantoorgebouwen.

Het gaat hierbij om de kantoren in Appingedam, Assen en Meppel. Middels een conditiemeting (uitgevoerd volgens de NEN 2767) en een aanvullende inspectie brengt Smeets de situatie in kaart, als ook de staat van onderhoud van de gebouwen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten onderhoudswerkzaamheden zijn ten behoeve van de MJOP. Inmiddels zijn de inspecties van de drie kantoren naar tevredenheid uitgevoerd.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802