Bouwkostenadvies tijdens contracteringsfase GBS het Baken

Gemeente Eemsdelta

Smeets is benaderd door de gemeente Eemsdelta voor het opstellen van een bouwkostenadvies tijdens de contracteringsfase betreffende de (ver)nieuwbouw van basisschool ‘Het Baken’ in Delfzijl. De school maakt onderdeel uit van de scholentransitie in de gemeente. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat en een duurzame en toekomstbestendige omgeving voor kinderen. Het huidige gebouw van Het Baken is gesloopt tot de begane grondvloer. Het nieuwe gebouw komt op deze begane grondvloer. Tevens vindt er een kleine uitbreiding van het gebouw plaats.

Het Baken is gelegen in Delfzijl en gebouwd in 1965. De school heeft één verdieping en een bruto vloeroppervlakte van 794m2. De scholentransitie in de gemeente is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.
Als onafhankelijke partij heeft Smeets beoordeeld of de hoeveelheden, prijzen en normen van de aanbiedingen van de verschillende aannemers reëel en marktconform zijn. Hierbij zijn eventuele verschillen inzichtelijk gemaakt en is gewezen op mogelijke risico’s in de prijsopgaven.
De nieuwe school is, naar verwachting, in de eerste helft van 2021 klaar.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802