Quickscan Conditiemeting

Smeets bouwmanagement en advies krijgt vanuit zijn netwerk steeds vaker de vraag of het mogelijk is op een snelle manier een betrouwbaar conditiegetal te produceren. Dit getal is dan met name bedoeld voor de interne en externe verantwoording van de staat van onderhoud. Als antwoord op deze vraag hebben we de ‘Quickscan Conditiemeting’ ontwikkeld.

Smeets heeft ruime ervaring met het uitvoeren van conditiemetingen op basis van de NEN2767. Deze methodiek voldoet uitstekend om een goed inzicht te krijgen in de staat van onderhoud van het vastgoed en vormt een goede basis voor een betrouwbare onderhoudsbegroting. Echter, een volledige conditiemeting is bij de uitvoering tamelijk arbeidsintensief. Met de ‘Quickscan’ heeft u een tool in handen om op een snelle, accurate wijze direct inzicht te krijgen in de conditiescores. Daarbij wordt niet alleen een geaggregeerde conditiescore op complexniveau gegenereerd, maar wordt deze ook per hoofdgroep gespecificeerd.

Quickscan Conditiemeting
Het is de vraag of een geaggregeerde conditiescore per complex op termijn voldoet om op portefeuilleniveau inzicht in de staat van het vastgoed te geven. Een Quickscan op hoofdgroepen binnen de meerjarenbegroting en de aggregatie van de gemeten scores kan een beter inzicht geven in de feitelijke
staat van onderhoud.

Op basis van de analyse in tabel 1 zien we dat de portefeuille per complex op of boven het niveau van een conditiescore 3 zit. Bij specificatie van dit cijfer per hoofdgroep zien we ook dat bij een aantal complexen de hoofdgroepen niet het gewenste conditieniveau halen (maar bijvoorbeeld 4 of 5). In de matrix komen de scores overeen met de conditie 1 t/m 6 als gedefinieerd in de NEN2767. De kleuren groen, oranje, rood komen overeen met de mate waarin de onderhoudsstaat wel of niet voldoet aan de geformuleerde eis.

Voordelen Quickscan:

  • Focus op relevante informatie
  • Sneller en daarmee effectiever
  • Betrouwbaar en herleidbaar met uitgangspunten NEN-2767 als basis

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Quickscan Conditiemeting?
Neem dan contact met ons op telefoonnummer 0522-242510.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802