Implementatie nieuw Assetmanagement-softwarepakket

Thús Wonen    

Thús Wonen wil een nieuw softwarepakket implementeren voor het opstellen en het beheren van de MJOB. Smeets is gevraagd om Thús Wonen te adviseren en ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe systeem en het bijbehorende proces. 

Thús Wonen bezit ca. 6500 VHE’s. Het proces rondom het beheer van vastgoed is dan ook een belangrijk proces voor Thús Wonen. De woningbouwcorporatie is het afgelopen jaar bezig geweest met het vaststellen van het onderhoudsbeleid waarin de NEN 2767 als beleids- / toetsingsinstrument wordt ingezet. Dit nieuwe beleid wil Thús Wonen implementeren. Het huidige software pakket waarin de MJOP wordt beheerd, voldoet niet meer aan de gebruikerswensen. Daarom wil de woningbouwcorporatie overstappen op Vastware voor het beheer en onderhoud van de vastgoed- portefeuille. De verandering van beleid en software brengt met zich mee dat het (werk)proces rondom het vastgoedbeheer moet worden herzien om beide veranderingen blijvend te borgen.

De software gaat gebruikt worden voor:

  1. Het opstellen en beheren van de MJOB voor het planmatig onderhoud
  2. Het realiseren van een jaarschijf voor het planmatig onderhoud
  3. Het beheren van contract onderhoud
  4. Het uitvoeren en verwerken van conditiemetingen middels de NEN 2767 methodiek.

Thûs Wonen heeft Smeets benaderd om tijdens dit traject te adviseren over de te maken stappen en keuzes. Daarnaast is Smeets gevraagd om de uitvoerende taken in dit implementatietraject uit te voeren in samenwerking met de softwareleverancier.

Smeets bouwmanagement en advies
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802