Nieuwbouw Van Houtenlaan gestart!

Nieuwbouw Van Houtenlaan gestart! 

Aan de Van Houtenlaan 27 in Groningen wordt momenteel een nieuw gebouw gerealiseerd met in totaal 48 huurwoningen. Medewerkers van Smeets bouwmanagement en advies verzorgen de bouwbegeleiding vanuit Woningbouwcorporatie Nijestee.

Voor de fundatie van de nieuwbouw zijn 75 heipalen (met een gemiddelde lengte van ca. 20 meter) geboord. De keldervloer is gestort en ook de kelderwanden van de bergingen staan reeds. De nieuwe woningen worden straks verwarmd door middel van individuele warmtepompen, waartoe bronnen zijn aangebracht in het terrein.

In totaal zijn er 20 bronboringen van 250 meter diep geboord ten bate van de warmtevoorziening.

Smeets bouwmanagement en adviesSKG-IKOB certificering
Blankenstein 230-2
7943 PG MEPPEL
0522-242510
info@smeetsbma.nl
KVK: 04046802